Ung Teaterscen

Barn och ungas röst i teatersverige

Ung Teaterscen är ett ungdomsförbund för föreningar som håller på med amatörteater. Vårt syfte är att främja barn och ungas möjligheter att utöva teater. Vi har ca 3200 medlemmar fördelat på strax över 30 föreningar i södra till norra Sverige.

Organisationen

Förbundet har en förbundsstyrelse med en ordförande och fyra ledamöter som sammanträder ca 10 gånger/år. Styrelsen är ansvarig för förbundets strategiska utveckling. Vi har också ett kansli som är ansvariga för den operativa verksamheten.

Vi är medlemmar i Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), Amatörorganisationer i samverkan (AX) och Kulturens Bildningsförbund.

Vi finansieras till stor del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Vi samarbetar med många andra organisationer, t.ex. Riksteatern och Riksförbundet Unga Musikanter (RUM).

Kansliet ligger i Stockholm och vi delar lokaler med Folkets hus och parker.

Barn och unga

Förbundet arbetar av, med och för barn och unga. Det betyder att vi inte är vuxna som arrangerar aktiviteter för barn och unga, utan att barn och unga själva är med i vår styrelse, i våra projekt och på vårt årsmöte. Det blir helt enkelt bäst då.

Ifall du är intresserad av att engagera dig i förbundet, arrangera verksamhet eller höra av dig med förslag på saker vi kan genomföra - hör av dig! Vi blir alltid glada över att få in engagerade människor och förslag.

Kontakt

Ung Teaterscen, c/o Folkets Hus och Parker, Box 17194, 104 62 Stockholm

Besöksadress: Swedenborgsgatan 1, Stockholm

Telefon: +46 (0)730 70 18 07

Hemsida: www.ungteaterscen.se / E-post: info@ungteaterscen.se

Facebook: www.facebook.com/ungteaterscen

Kontaktperson: Paloma Halén Román / +46 (0)730 70 18 07

Historik

Ung Teaterscen startade 2012. Vi har vår bakgrund inom ATR (Amatörteaterns riksförbund) och under de första åren hette förbundet ATR Ung innan vi bytte namn till Ung Teaterscen. Åren 2012-2018 delade vi lokaler med ATR i Västerås och sedan gick flyttlasset till Stockholm, där vi idag hyr kansli vid vackra Mariatorget.

Eftersom förbundet är relativt nytt har den verksamhet vi arrangerat sett olika ut mellan åren då vi testat olika former för att tilltala våra medlemmar. En stor hit som blivit ett återkommande inslag är vår Teaterfestival som arrangerats årligen sedan 2017 (med undantag för 2020 pga Covid-19). Vi har också arrangerat kurser, inspirationshelger och digitala utbildningar.