NEATA Youth

Ungas röst i Europa

Neata Youth är NEATA:s (North European Amateur Theatre Alliance) ungdomsförbund. Precis som Neata har Neata Youth en representant från varje land i de nordiska och baltiska länderna. Gruppen har kontakt över internet och kommunicerar regelbundet. Gruppen är inte en egen organisation utan en del av Neata. I samband med Neata-festivaler anordnas ofta ett Youth Camp där ungdomsrepresentanterna samt ett par ungdomar till från varje land träffas, har workshops och/eller sätter ihop ett mindre performance som visas upp på festivalen.

Vår representant

Astrid Joelsson är Sveriges Neata Youth-representant. Hon sitter med i SAR och har som uppgift att vidarebefordra vad som sker i ungdomsorganisationen Neata Youth samt hjälpa till att planera för kommande evenemang som anordnas av SAR.