ATR

Amatörteaterns Riksförbund

Amatörteaterns Riksförbund är Sveriges största amatörteaterorganisation med ca 240 medlemsföreningar som motsvarar ca 10 000 enskilda amatörteaterutövare. Hälften av föreningarnas medlemmar är under 25 år. Dessutom finns ca 200 kulturskolor, folkhögskolor och estetiska program knutna med serviceavtal till ATR.

Förbundet har ett manusbibliotek med över 6 000 pjäser och musikaler för utlån till amatörteatern och skolteatern och ett teaterförlag som förmedlar uppföranderätt till nämnda grupper. ATR bedriver kursverksamhet inom scenkonstens olika områden och vi anordnar festivaler, konferenser och workshops. Förbundet ger ut Sveriges enda tidskrift som täcker amatörteaterområdet, Teaterforum.

ATR utvecklar amatörteatern i Sverige och verkar för konstnärlig yttrandefrihet, för demokratiska arbetsformer och för möten över generationsgränserna samt jobbar för ett alternativ till den kommersiella kulturen. ATR är en ideell organisation med uppgift att organisera svensk amatörteater och att stödja den konstnärligt, administrativt och ekonomiskt. ATR ser amatörteater som den folkliga teatern utövad fritt och frivilligt av aktivt skapande deltagare.

ATR finns över hela landet och har sitt rikskansli beläget i Västerås.

Kontakt

Amatörteaterns Riksförbund, Box 1194, 721 29 Västerås

Besöksadress: Slottsgatan 17, Västerås

Telefon: +46 (0)21 470 41 60 (vxl)

Hemsida: www.atr.nu / E-post: info@atr.nu

Facebook: www.facebook.con/amatorteaternsriksforbund

Kontaktperson: Mats Wenlöf / +46 (0)70 603 66 19

Historik

1977 bildades Amatörteaterns Riksförbund, ATR. Stiftare var Riksteatern och Teaterforum, som vid bildandet upphörde som organisation och gick upp i ATR med sina 70 medlemsföreningar, tidskriften Teaterforum och en början till det pjäsbibliotek som idag är kärnan i ATRs medlemsservice. Kansliet placerades från början i Fagersta.