ATF

Sveriges Arbetarteaterförbund

ATF består av olika kulturföreningar som delar arbetarrörelsens värderingar och som arbetar för människors lika värde och möjligheter oavsett grundläggande förutsättningar. Förbundet arbetar med demokrati både i politisk bemärkelse men också socialt, ekonomiskt och kulturellt.

Med folkbildning som verksamhetsidé utgår ATF från allas rätt att delta i eget skapande och att genom detta vara en motkraft till den vinstinriktade kulturen. ATF har inga fasta gränser vad gäller de konstnärliga uttrycksformerna och välkomnar därför både renodlade teaterföreningar och mångfacetterade verksamheter inom arbetarkulturen.

Förbundet består idag av ca. 40 föreningar och har ca. 3000 individuella medlemmar. Förbundets expedition ligger i Gävle och delar den vackra och centralt belägna gamla Sjömanskyrkan tillsammans med föreningarna Musikhuset och Arbetarteater Pegasus.

ATF:s motto är: "Teater - vårt vapen".

Verksamhetens fokus är primärt inriktat mot att vara ett stöd för medlemsföreningarna i en rad olika frågor. Förbundet jobbar även för att kontinuerligt erbjuda internationella ungdomsutbyten mellan främst europeiska amatörteatergrupper. Kursverksamheten är även central, framförallt med ATF:s flaggskeppskurs "Unga Ledare & Eldsjälar" som på ett handfast sätt utbildar unga personer till att kunna axla ledarroller i sina föreningar.

Kontakt

Sveriges Arbetarteaterförbund, c/o Musikhuset, Kyrkogatan 32, 803 11 Gävle

Besöksadress: Kyrkogatan 32, Gävle (efter avtal)

Telefon: +46 (0)26 65 32 00

Hemsida: www.arbetarteater.se / E-post: info@arbetarteater.se

Facebook: www.facebook.com/arbetarteater

Kontaktperson: Zacharias Östman / +46 (0)26 65 32 00

Historik

ATF skapades 1982 av ABF och LO som svar på ett växande behov av att organisera arbetarteatrarna runt om i landet.