Om oss

SAR är ett nätverk, bestående av amatörteaterförbunden ATR, ATF och Ung Teaterscen. Även Sveriges representant i NEATA Youth medverkar i nätverket, utan att vara en egentlig del av det och saknar rösträtt. SAR:s uppgift är att vara så kallat "nationellt center" för Sverige, alltså det organ som ska utse personer och grupper som ska representera Sverige på internationella festivaler och kongresser, främst i samarbete med NEATA och AITA/IATA. SAR är ingen egen juridisk person, utan fungerar som ett fristående nätverk för de tre förbunden där vi träffas med jämna mellanrum, både för att hålla oss uppdaterade om vad som sker internationellt och vad som är på gång inom respektive förbund.

SAMARBETEN & MEDLEMSKAP

SAR medverkar med- och är medlem i flera olika internationella amatörteaterorganisationer

Ett samarbete mellan amatörteaterns organisationer i de nordiska och baltiska länderna

Den internationella organisationen för amatörteater