NEATA Festival 2022

Sverige har fått en förfrågan om att stå värd för en NEATA-festival 2022. En arbetsgrupp utsedd av SAR håller just nu på att undersöka möjligheterna. Mer info kommer!

Vad är en NEATA-festival?

På en NEATA-festival är det människor inom amatörteatern i de nordiska och baltiska länderna som samlas. Varje land har möjlighet att skicka varsin spelande grupp till värdlandet. Där spelar man upp sin pjäs och tar del av de andra länderna föreställningar, deltar i workshops och lär sig av likasinnade från andra kulturer.

Vill du läsa mer om festivalen kan du göra det på NEATA:s hemsida >>